Museumscenter Fanø Bad

Strandvejen 59
6720 Fanø

CVR nr. 36314133

 

  Inspiration  
  Hvordan støtter jeg  
  Vedtægter  
  Generalforsamling  
  Årsberetning 2015  
  Vision  
  Info & Nyheder  
  Indsamling  
  Årsregnskab 2015  
  Kontakt  
  Tegninger  
  Indretning  
  Fanø Bads Venner  
  Prospekt  
 
 

Museumscenter Fanø Bad:

En række personer med stor kærlighed og veneration for Fanø Bad har sat sig sammen for at undersøge muligheden for oprettelse af et museumscenter ved badet.

Tilstede var på etableringsmødet:

Direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just,

Borgmester Fanø Kommune, Erik Nørreby,

Afdelingsleder social, børn og kultur ved Fanø Kommune, Henning Kærgaard,

Turisme- og markedschef, Poul Therkelsen

Fmd. for Fanø Erhvervs og Turistråd, Hanne Thyssen,

Fmd. for Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening, Mogens Friis Nielsen,

Bestyrelsesmedlem Ejerforeningen Feriecenter Vesterhavet, Lars Andersen,

Fanø Vesterhavsbad A/S - Golf Link, Steffen Lassen,

Direktør for Fanø Sparekasse, Freddy Christensen,

Bestyrelsesmedlem i Foreningen Fanø i Atlantvolden, Henning Brinch, og

Fmd. Støtteforeningen Paladsets Venner og indehaver af Victorias Palace, Gitte Thiesen

 

Vision: Museumscenter ved Fanø Bad

Visionen er at give Fanø Bad og Fanø et tiltrængt løft ved at etablere et museumscenter ved Fanø Bad i den nuværende servicebygning Strandvejen 59. Bygningen huser i dag Feriecenter Vesterhavets indendørs swimmingpool i underetagen og i størsteparten af grundplanet det nostalgiske kulturhistoriske museum, butik og cafe`, Victorias Palace. Herudover er der i dag udlejningsbureau i et mindre lejemål samt et tomt areal i grundplanet.

Visionen er at erhverve og indrette hele bygningen til museumscenter bestående af Ravmuseet på Fanø, Turismemuseum, Museet Fanø i Atlantvolden samt det nuværende nostalgiske museum, butik og cafe` Victorias Palace.

Et overdækket glas- indgangsparti i hele bygningens længde skal med overdækket udendørs cafeområde og introduktion til de enkelte museer skabe blikfang straks ved ankomsten til Fanø Bad. Bygningen har i dag den optimale centrale placering i området Fanø Bad samt et stort parkeringsområde tilknyttet.

 

Ravmuseet på Fanø

Denne ravsamling er i dag udstillet på Esbjerg Museum. Sydvestjyske Museer er i forbindelse med indretning af et besættelsestidsmuseum på Esbjerg Museum villig til at flytte sin ravsamling til Fanø, såfremt samlingen indrettes og sikres under de rette forsvarlige forhold. Ravsamlingen tænkes indrettet som en oplevelseslabyrint med virtuelle virkemidler, herunder lille biograf med filmfremvisning.

 

Turismemuseet

I889 stifter man i København Danmarks Turistforening, der som første opgave får overdraget at finde frem til det sted, hvor Danmarks første kursted skal bygges. Det blev Fanø, og i 1891 åbner Kurhotellet som det første kur og badehotel i Danmark. Museumscenteret ved Fanø Bad bliver placeret, nøjagtig på den historiske matrikel, hvor kurhotellet i sin tid lå. Turismemuseet skal gennem sin udstilling og biograf formidle denne unikke turismehistorie med klenodier fra den nu svundne tid. Vi har allerede fået tilbudt en større samling af lokale turisme-genstande fra Fanø Bad og Fanø fra en privat samler, ligesom Esbjerg Museum i dag har flere Fanø klenodier i sin samling, herunder den sidste originale badevogn, som vi gerne vil kunne præsentere i udstillingen. Visionen er at få disse Fanø relaterede genstande samlet i det ny Turismemuseum på Fanø.

 

Museet Fanø i Atlantvolden

Foreningen ”Fanø I Atlantvolden” blev stiftet d. 20. april 1999, med det formål at ”bevare og formidle viden om Fanøs rolle i Atlantvolden under 2. Verdenskrig.”

Siden da har foreningen iværksat rundvisninger, foredrag, indretning af en udstillingsbunker, bogudgivelser og foldere, samt indhentet materialer og kontakter. I foreningens formålsparagraf står endvidere, at det er et ønske at etablere et museum for indsamlede effekter samt at have et område, hvorfra besøgende kan modtage informationer om den tyske besættelse fra 1940-45 og om forsvarsværket ”Atlantvolden” i området.

Aktivitetsniveauet i foreningen er støt stigende hvert år. Antallet af besøgende på de dansk og tysk guidede rundvisninger har nået et niveau, hvor det næste logiske skridt vil være at indrette et museum, hvis vi ønsker at komme ud til et større publikum og imødekomme den interesse der helt klart findes blandt øens besøgende. I foreningen mener vi at tiden er moden til at realisere planerne om et museum.

I Fanø Bad ligger i dag Feriecenter Vesterhavet, hvor Victorias Palace har til huse. I den nordlige del af bebyggelsen, ligger en åben gård med faste mure omkring og med et areal på ca. 100 m2, hvor vi ser de oplagte muligheder for at opføre og drive museet. Ikke bare kan museet være med til at give området et løft, men beliggenheden er også perfekt set ud fra et historisk synspunkt idet man vitterligt befinder sig midt i Atlantvolden og har Fanøs største bunkeranlæg inden for gå afstand.

Med en glasoverdækning af området, isolering af vægge og gulvarealer, nye og sikrede døre, og alarmanlæg, vil foreningen have mulighed for at opføre et publikumsvenligt område med udstilling af billeder, kort, tekster og effekter i forskellige displays og scenarier.

Følgende emner ville være oplagte at formidle i museet: - Atlantvolden samt Fanøs rolle i denne i perioden 1940-45 - Infrastruktur med opførsel af bunkers, veje, jernbaner, bebyggelser og arbejdskraft - Kystbefæstninger, miner, hindringer, rydning efter krigen etc. - Fanøs søfolk under verdenskrigen - Temaudstillinger

 

Erhvervelse af bygningen

En erhvervelse af bygningen er en forudsætning dels for, at Sydvestjyske Museer, der fortsat har det overordnede ansvar for rav samlingen kan forsvare at flytte samlingen til denne placering, dels for at der kan opnås fondsmidler til finansiering af det overordnede projekt.

Servicebygningen er opført som en del af det samlede Feriecenter Fanø Vesterhavsbad, men har som resten af Fanø Bad oplevet et faldende aktivitetsniveau. Det har medført, at de fleste lejemål i bygningen i de senere år har stået tomme i lange perioder. En reaktivering af faciliteterne vil have stor positiv effekt for hele området og sætte en positiv spiral i gang. Alene den nylige indflytning af virksomheden Victorias Palace har medført en positiv udvikling.

Aktuelt er det muligt at erhverve bygningen på ca. 800 m2 og vores første prioritet er at få købt bygningen. Til dette formål dannes der en ejendomsfond, der skal stå som ejer af bygningen, og når denne er købt, skal bruges som ansøger til diverse fonde for midler til at få bygningen og området gjort anvendelig til formålet. Vores foreløbige tidsplan er påbegyndelse af projekt i 2015 og færdig til sæson 2016. Jeg viser nogle tegninger så de kan danne Dem et billede af vores ide, og som gerne må give associationer til ”gamle” dage ved Fanø Vesterhavsbad.